Τι είναι Line of credit, LOC;


Τι σημαίνει Line of credit (LOC);

Απαντήσεις

Πιστωτικό όριο. Η διαρκής πίστωση που παραχωρεί ένα πιστωτικό ίδρυμα σε ένα πελάτη του. Συνοδεύεται από ένα ανώτατο όριο αναλήψεων που καθορίζεται από την πιστοληπτική αξιολόγηση του πελάτη. Επιτρέπει στους πιστούχους τη διαχρονική πρόσβαση στο δανεισμό χωρίς να υποχρεούνται να υποβάλουν διαρκώς νέα αίτηση.Προσθήκη νέας απάντησης