Τι είναι LIMEAN;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος LIMEAN;

Απαντήσεις

Είναι ο μέσος όρος των τιμών του LIBOR και του LIBID.Προσθήκη νέας απάντησης