Τι είναι LIFO;


Τι σημαίνει LIFO (Last in, First out);

Απαντήσεις

Λογιστική μέθοδος αποτίμησης του αποθέματος σύμφωνα με την οποία το κόστος των προϊόντων που απέκτησε τελευταία η επιχείρηση, είναι το πρώτο κόστος που θα επιβαρύνει τα έξοδα. Στην πληροφορική σημαίνει ότι από τις εντολές που είναι στη σειρά της αναμονής θα προωθηθούν πρώτες αυτές που έχουν καταχωρηθεί τελευταίες χρονικά στο σύστημα.Προσθήκη νέας απάντησης