Τι είναι Level playing field;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Level playing field;

Απαντήσεις

Περιβάλλον στο οποίο όλες οι εταιρίες σε μια δεδομένη αγορά πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες ώστε να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού.Προσθήκη νέας απάντησης