Τι είναι Letter of comfort;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Letter of comfort;

Απαντήσεις

Επιστολή ανακούφισης ή υποστήριξης. Μία επιστολή με την οποία εκφράζεται η διαβεβαίωση της μητρικής εταιρίας ότι η θυγατρική της εταιρία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της.Προσθήκη νέας απάντησης