Τι είναι Legislative risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Legislative risk;

Απαντήσεις

Νομοθετικός κίνδυνος. Ο κίνδυνος εισαγωγής νέας νομοθεσίας ή αλλαγής της παλαιάς που μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά μία επένδυση.Προσθήκη νέας απάντησης