Τι είναι Leading indicators;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Leading indicators;

Απαντήσεις

Κύριοι ή προπορευόμενοι δείκτες. Είναι οι δείκτες που περιέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για την πρόβλεψη της κατάστασης της οικονομίας τους επόμενους μήνες όπως π.χ της εξέλιξης του ΑΕΠ ή άλλων βασικών οικονομικών μεγεθών. Προπορευόμενοι δείκτες είναι οι τιμές των μετοχών, τα αποθέματα των επιχειρήσεων, οι εργοστασιακές παραγγελίες, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών, οι αιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας, η προσφορά χρήματος, οι δείκτες προσδοκιών των επιχειρηματιών και των καταναλωτών κ.α.Προσθήκη νέας απάντησης