Τι είναι Layer;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Layer;

Απαντήσεις

Στρώμα. Είναι κάθε μια από τις επιστρώσεις ενός τυποποιημένου ηλεκτρονικού κυκλώματος.Προσθήκη νέας απάντησης