Τι είναι Layer;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Layer;

Απαντήσεις





Στρώμα. Είναι κάθε μια από τις επιστρώσεις ενός τυποποιημένου ηλεκτρονικού κυκλώματος.



Προσθήκη νέας απάντησης