Τι είναι Labour productivity;


Απαντήσεις

Παραγωγικότητα της εργασίας. Είναι ο δείκτης που μετρά το προϊόν που μπορεί να παραχθεί από μία συγκεκριμένη ποσότητα εργασίας. Ο δείκτης υπολογίζεται με πολλούς τρόπους ο συνηθέστερος των οποίων είναι κλάσμα με αριθμητή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές και παρανομαστή τη συνολική απασχόληση ή τις συνολικές ώρες εργασίας.Προσθήκη νέας απάντησης