Τι είναι Labour force;


Τι σημαίνει Labour force;

Απαντήσεις

Η εργατική δύναμη, δηλαδή το σύνολο των εργαζομένων και των ανέργων. Η εργατική δύναμη ευρίσκεται σε μια ηλικία που μπορεί να εργασθεί. Συνήθως, η ηλικία αυτή καθορίζεται μεταξύ 15 και 64 ετών.Προσθήκη νέας απάντησης