Τι είναι το Κουμέρκι;


Τι σημαίνει και από που προέρχεται η σπάνια λέξη Κουμέρκι;

Απαντήσεις

Το κουμέρκι είναι ο τελωνειακός δεσμός για τα εισαγόμενα προϊόντα, αλλά και το τελωνείο. Στη λόγια γλώσσα του βυζαντινού κράτους λεγόταν κομμέρκιον: θα αναγνωρίσατε το δάνειο από το λατινικό commercium, απ' όπου και το σημερινό commerce των Αγγλογάλλων. Πέρασε ως δάνειο στα τούρκικα (gümrük), απ΄όπου και το σπάνιο αντιδάνειο γκιουμρούκι.

Λέξη θεσμική, μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους αντικαταστάθηκε από το τελωνείο και τον δασμό. Ωστόσο, οι αιώνες κυριαρχίας άφησαν ίχνη, κι έτσι βρίσκουμε κάμποσες παροιμίες για το κουμέρκι, όπως «Ο βλάχος αν δεν του πάρουν το σκιάδι δεν πληρώνει το κουμέρκι» (για όσους δυσανασχετούν για κάτι αναπόφευκτο), ή «Ανακατώνεται σαν τον εβραίο στο κουμέρκι», για όσους χώνουν τη μύτη τους σε αλλότριες υποθέσεις, μια παροιμία που τη χρησιμοποιούσε κι ο Κοραής. Ακόμα, «τα λόγια κουμέρκι δεν πληρώνουν», για όποιον λέει ότι του κατέβει.

Τυποποιημένος όρος προνομίων επί τουρκοκρατίας ήταν: «Διά τους ζαερέδες τους καί κουμπάνιαις του οσπητίου τους και διά το κρασί τους και άλλα φαγοπότια κουμέρκι να μη δίδωσιν». Αντιθέτως: «Εκείνος οπού θέλει να κρύψη τι από τα φορτία αυτού διά να μη πλρώση κουμέρκι και φανερωθή, χάνει το φορτίον αυτού». Οι κουμερκιάρηδες, οι ιδιώτες που αναλάμβαναν την είσπραξη των δασμών, είχαν φήμη για την πονηριά και την απληστία τους. Άλλωστε, «άμα φτωχύνει ο διάολος, γίνεται κουμερκιάρης».Προσθήκη νέας απάντησης