Τι είναι Knock-in και knock-out option;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι Knock-in option και knock-out option;

Απαντήσεις

Είναι τύποι συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options).

· Knock­in option είναι ένα option που ενεργοποιείται μόνο όταν η τιμή του υποκειμένου μέσου ή ενός δείκτη φθάσει ένα επίπεδο ανώτερο ή κατώτερο από ένα συμφωνηθέν σημείο. 

· Knock­out option είναι ένα option που απενεργοποιείται όταν η τιμή του υποκειμένου μέσου ή ενός δείκτη φθάσει ένα συμφωνημένο σημείο.Προσθήκη νέας απάντησης