Τι είναι το Κιλίφι;


Τι σημαίνει η λέξη Κιλίφι και από που προέρχεται;

Απαντήσεις

Κιλίφι είναι η μαξιλαροθήκη και γενικότερα η υφασμάτινη θήκη. Δάνειο από τα τουρκικά (kilif), το οποίο όμως προέρχεται από το κελύφιν, αρχ. κελύφιον (θήκη)·δηλαδή, έχουμε αντιδάνειο. Και κελίφι, και κλίφι. Λέξη με σχεδόν πανελλήνια διάδοση κάποτε, ακούγεται ακόμα και θα τη βρούμε σε καταλόγους των σχετικών καταστημάτων.

Τη λέξη τη βρίσκουμε συχνά σε παλιά προικοσύμφωνα, να συνοδεύει τα μαξιλάρια (για παράδειγμα, «προσκοφαλάδια τέσσερα, τα τρία με τα κλίφια τους και με κόμπους χρυσούς», σε βιβλίο του Καμπούρογλου)· και στις μέρες μας όμως τα κιλίφια αποτελούν τμήμα του λεξιλογίου του γάμου.

Στο μυθιστόρημα Στον αργαλειό του φεγγαριού, η Εύα Βλάμη μιλά για την κασέλα της νύφης που ήταν «ντυμένη κι αυτή με κλίφι από δίμιτο», ενώ στο Χρονικό μιας πολιτείας του Πρεβελάκη, ο ήρωας «πλάγιαζε στα γόνατα του μια βροντολύρα μαζί με το κελίφι της, την έγδυνε ανάλαφρα» και άρχιζε να παίζει.Προσθήκη νέας απάντησης