Τι είναι Key rate duration;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Key rate duration;

Απαντήσεις

Μέθοδος μέτρησης της ευαισθησίας ενός ομολόγου ή της αξίας ενός χαρτοφυλακίου σε μία αλλαγή 1% στην απόδοση για μια δεδομένη διάρκεια λήξης και με την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες λήξεις παραμένουν σταθερές.Προσθήκη νέας απάντησης