Τι είναι Key ECB interest rates;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Key ECB interest rates;

Απαντήσεις

Τα βασικά επιτόκια ή επιτόκια ­κλειδιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που διαμορφώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και αντανακλούν την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Είναι: α) το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (the minimum bid rate on the main refinancing operations) β) το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (the interest rate on the margin lending facility) και γ) το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (the interest rate on the deposit facility).Προσθήκη νέας απάντησης