Τι είναι Keiretsu;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Keiretsu;

Απαντήσεις

Ιαπωνικός όρος περιγραφικός μιας χαλαρής υπερσυγκέντρωσης (conglomeration) εταιριών που οργανώνονται γύρω από μία τράπεζα ή μεγάλη εταιρία για αμοιβαίο όφελος και εκτελούν από κοινού διάφορα σχέδια. Συνήθως οι εταιρίες κατέχουν μετοχές των άλλων συμμετεχουσών εταιριών χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο. Ο όρος χρησιμοποιείται και εκτός της Ιαπωνίας για να περιγράψει πως μια μεγάλη επιχείρηση με πολλές θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες μπορεί να χειριστεί τους πόρους της. Για παράδειγμα, οι εταιρίες Α και Β ελέγχονται από την εταιρία Γ του ομίλου. Η εταιρία Α αναγκάζεται να αγοράσει υλικά από την εταιρία Β σε υψηλή τιμή. Σαν αποτέλεσμα η Α θα πραγματοποιήσει ζημίες και η Β κέρδη.Προσθήκη νέας απάντησης