Τι είναι Καθολικό (General Ledger);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος General Ledger;

Απαντήσεις

Γενικό καθολικό είναι μία συλλογή όλων των λογαριασμών μιας εταιρίας, που χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, η οποία περιέχει περιληπτικά όλες τις οικονομικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου.Προσθήκη νέας απάντησης