Τι είναι Καθαρή Θέση (Net Worth);


Απαντήσεις

Η Καθαρή Θέση αποτελείται από όλα τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στην επιχείρηση κατά την έναρξη της καθώς και τα παρακρατηθέντα κέρδη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.Προσθήκη νέας απάντησης