Τι είναι Kappa;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Kappa;

Απαντήσεις

Το κάπα αντιπροσωπεύει την αναλογία της μεταβολής της τιμής ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης (option) σε μία αλλαγή 1% της αναμενόμενης μεταβλητότητας της τιμής του υποκειμένου μέσου (underlying instrument). Χρησιμοποιείται συνήθως στην παλινδρομική ανάλυση (regression analysis).Προσθήκη νέας απάντησης