Τι είναι το Κακόβουλο λογισμικό;


Απαντήσεις

Το «κακόβουλο λογισμικό» (malicious software / malware software), αποτελεί μείζον πρόβλημα για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ένα λογισμικό χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο όταν βάσει των προθέσεων του προγραμματιστή το λογισμικό που προκύπτει διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές προκειμένου να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα. Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Σε αυτό που χρειάζεται ένα πρόγραμμα «ξενιστή» και σε αυτό που δεν χρειάζεται «ξενιστή» και μπορεί να εκτελεσθεί από μόνο του όπως κάθε άλλο πρόγραμμα.

Πηγή: wikipediaΠροσθήκη νέας απάντησης