Τι είναι το Καφαλτί;


Τι σημαίνει και από που προέρχεται η σπάνια λέξη Καφαλτί;

Απαντήσεις

Καφαλτί είναι το πρόγευμα, το πρωινό φαγητό· είναι και το κολατσιό των εργατών στα χτήματα. Αν υποθέσατε πως η λέξη είναι συγγενική με τον καφέ, σωστά το σκεφτήκατε· πρόκειται για δάνειο από το τουρκικό kahvalti, που θα μπορούσε κατά λέξη να αποδοθεί «το πάρσιμο του καφέ». Μόνο το λεξικό του Σταματάκου έχει τη λέξη. Και ρήμα, καφαλτίζω. Ακούγεται στην Κρήτη, σε Χίο-Μυτιλήνη, αλλά και τη Μακεδονία. Και τίτλος σε παραδοσιακά καφενεία και συναφή κέντρα.

Στις Παροιμίες του, ο Ν. Πολίτης καταγράφει τη μυτιληνιά παροιμία «Κόψ' το καφαλτί σου και πάρε ένα δούλο», απάντηση σε κάποιον που προσπαθεί να μας αγγαρέψει να κάνουμε μια δική του δουλειά, χωρίς να το έχουμε υποχρέωση. Μια άλλη παροιμία, κρητική, που διδάσκει την αξία της οικονομίας: «Οπού φυλάξει καφαλτί, θα φάει το μεσημέρι».

Κι ένα δημοτικό κρητικό τραγούδι, ίσως συμβολικό: «Μάνα, δεν κάνω καβαλτί, μάνα, δεν κάνω γιόμα / παρά σκοτώσω το θεριό που 'ναι στον καλαμιώνα».Προσθήκη νέας απάντησης