Τι είναι το Κ.Α.Ε.Κ.;


Απαντήσεις

Είναι ένας δωδεκαψήφιος αριθμός που είναι ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου. Αφορά τα ακίνητα που έχουν ανταχθεί και καταγραφεί σε περιοχές που εφαρμόσθηκε το εθνικό κτηματολόγιο. Ο αριθμός αυτός υπάρχει πάνω στα έγγραφα που σας έχει στείλει η υπηρεσία του εθνικού κτηματολογίου. Ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται η κτηματογράφηση της περιοχής του ακινήτου ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι προσωρινός ή οριστικός.Προσθήκη νέας απάντησης