Τι είναι το JavaScript;


Απαντήσεις

Είναι γλώσσα προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών της Netscape. Μπορεί να ενσωματώνεται σε έγγραφα γραμμένα σε HTML και να εκτελείται μέσω της ετικέτας-εντολής SCRIPT.Προσθήκη νέας απάντησης