Τι είναι IT architecture;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει IT architecture;

Απαντήσεις

Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος πληροφορικής. Πρόκειται για ένα σχέδιο για τη διευθέτηση και τη διαλειτουργικότητα των τεχνικών συστατικών τα οποία όλα μαζί παρέχουν σε ένα οργανισμό την πληροφοριακή και επικοινωνιακή του υποδομή. Διαλειτουργικότητα σημαίνει την ικανότητα ενός λογισμικού (software) και υλικού (hardware) να είναι συμβατά και να επικοινωνούν με πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαφορετικών εταιριών. Άλλως, Information Technology (IT) architecture είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εισαγωγή και την ανάπτυξη της πληροφορικής για την επίτευξη στρατηγικών στόχων. Έχει: α) λογικά συστατικά που περιλαμβάνουν τους σκοπούς της επιχείρησης, τις λειτουργικές και πληροφοριακές απαιτήσεις, τις παραμετροποιήσεις του συστήματος και τη ροή των πληροφοριών και β) τεχνικά συστατικά όπως πρότυπα και κανόνες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της λογικής αρχιτεκτονικής.Προσθήκη νέας απάντησης