Τι είναι ISS;


European Union Institute for Security Studies (ISS);

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ίδρυμα Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Ασφάλειας (ΙΜΕΕΑ). Δημιουργήθηκε το 2001 και έχει την έδρα του στο Παρίσι. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών πολιτιστικών χαρακτηριστικών για θέματα ασφάλειας και να προωθεί τα συμφέροντα ασφάλειας της Ε.Ε ως σύνολο. Το ΙΜΕΕΑ συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας μέσω: α) ερευνών και συζητήσεων σχετικά με τα κυριότερα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Για το λόγο αυτό φέρνει σε επαφή πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, στελέχη και εμπειρογνώμονες για θέματα ασφάλειας από την Ε.Ε, τις ΗΠΑ και τον Καναδά β) ανάλυσης των προοπτικών για το Συμβούλιο και τον ύπατο εκπρόσωπο και γ) υπερατλαντικού διαλόγου για θέματα ασφάλειας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών.Προσθήκη νέας απάντησης