Τι είναι ISMA;


Τι είναι International Securities Market Association (ISMA);

Απαντήσεις

Διεθνής Ένωση Αγοράς Ομολόγων. Ανεξάρτητος οργανισμός και εμπορική ένωση που δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά ομολόγων που διακινεί τίτλους ποσού 3 τρισεκ. δολαρίων. Παρέχει πληροφορίες για ομόλογα σε ευρώ και σε δολάρια σταθερού εισοδήματος, για μεσοπρόθεσμους τίτλους σε ευρώ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, τίτλους επιλογής και μετατρέψιμους τίτλους, δημιουργεί και αναλύει χαρτοφυλάκια και παρέχει ορολογία, ιστορικά στοιχεία και πιστωτικές αξιολογήσεις από τη βάση δεδομένων της S&P και της Moody’s.Προσθήκη νέας απάντησης