Τι είναι IPTV;


Τι είναι το Internet Protocol Television;

Απαντήσεις

Διαδικτυακό πρωτόκολλο τηλεόρασης. Είναι η μετάδοση ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή video που δεν χρησιμοποιεί τους παραδοσιακούς τρόπους μετάδοσης όπως τις καλωδιακές ή τις ευρυζωνικές συνδέσεις αλλά το πρωτόκολλο του διαδικτύου (IP, Internet Protocol, βλέπε όρο) πάνω σε μια υποδομή δικτύου.Προσθήκη νέας απάντησης