Τι είναι IP, Internet Protocol;


Τι είναι Internet Protocol (IP);

Απαντήσεις

Διαδικτυακό πρωτόκολλο. Πρόκειται για μια διεύθυνση σε ένα δικτυακό προσαρμοστή (network adapter). Η IP address ταυτοποιεί αποκλειστικά τη δυνατότητα πρόσβασης Η/Υ σε ένα δίκτυο ώστε να στέλνει και να δέχεται δεδομένα δικτύων. Μπορεί να είναι ιδιωτική για χρήση σε δίκτυο τοπικής περιοχής (LAN) ή δημόσια για χρήση στο Ίντερνετ ή άλλο δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN). Παρέχεται σε ένα Η/Υ από ένα διαχειριστή (administrator) του συστήματος ή από αυτόματη συσκευή του δικτύου. Αποτελείται από 4 bytes (32 bits). Κάθε byte μιας διεύθυνσης IP είναι γνωστή σαν octet που κατά κανόνα μπορεί να λάβει οποιαδήποτε αξία από 1 έως 255.Προσθήκη νέας απάντησης