Τι είναι Investment banks and companies and investment banking;


Απαντήσεις

Επενδυτικές τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες και επενδυτική τραπεζική. Ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος της τραπεζικής και επενδυτικής που ασχολείται με τη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων μέσω κοινοπρακτικών δανείων, δημόσιας εγγραφής και αναδοχή χρέους, την εισαγωγή μετοχών στα χρηματιστήρια, τη χρηματοδότηση των εξαγωγών και μεγάλων έργων, την ανάληψη της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, την τοποθέτηση κεφαλαίων στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις για την ακολουθητέα δανειοληπτική πολιτική και την ανάλυση του κινδύνου. Παρέχονται υπηρεσίες όχι μόνο στους πελάτες αλλά και για ίδιο λογαριασμό ιδιαίτερα όσον αφορά την επένδυση των ιδίων διαθεσίμων. Μία επενδυτική τράπεζα ή επενδυτική εταιρία δεν δέχεται καταθέσεις από το κοινό αλλά συγκεντρώνει κεφάλαια από την έκδοση χρεογράφων με ευνοϊκό επιτόκιο. Πιο γνωστές διεθνείς επενδυτικές τράπεζες είναι αμερικανικές Merrill Lynch και Goldman Sachs, οι γερμανικές Berenberg Bank και η Deutsche Bank με τη θυγατρική της Bankers Trust Co., η ελβετική Warburg Dillon Read θυγατρική της UBS, οι γαλλικές Banque Nationale de Paris και Crédit Agricole Indosuez, η ιταλική San Paolo - IMI και οι βρετανικές HSBC και Schroders που εξαγοράσθηκε στις 19.1.2000 από την αμερικανική Salomon Smith Barney. Πιο γνωστές επενδυτικές εταιρείες είναι οι αμερικανικές Bear Stearns, Morgan Stanley/DeanWitter/Discover and Co., J.P. Morgan και η Salomon Smith Barney - μέλος του Citigroup, η ING Baring των Κάτω Χωρών, η γερμανική Dresdner Kleinvort Benson, η ελβετική Crédit Suisse / First Boston, η βρετανική Mercury Asset Management - θυγατρική της Merrill Lynch και η ιαπωνική Nomura Securities. Το έναυσμα, όμως, για την ένταση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 – 2009 έδωσε η χρεοκοπία την 14.9.2008 της τέταρτης μεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ, της Lehman Brothers.Προσθήκη νέας απάντησης