Τι είναι Intrinsic value;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Intrinsic value;

Απαντήσεις

Η εσωτερική και πραγματική αξία ενός χρεογράφου ή μιας μετοχής που προσδιορίζεται μετά από μία επισταμένη μελέτη ερευνητή. Εάν η εσωτερική αξία είναι μεγαλύτερη από την αγοραία τιμή τότε η επένδυση στο συγκεκριμένο χρεόγραφο είναι συμφέρουσα διότι αναμένεται μία αύξηση της αγοραίας ή χρηματιστηριακής του τιμής στο μέλλον.Προσθήκη νέας απάντησης