Τι είναι Intranet;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Intranet;

Απαντήσεις

Ενδοδίκτυο ή εσωτερικό δίκτυο. Ένα ιδιωτικό πληροφοριακό σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στα τμήματα μιας επιχείρησης να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αντλούν αποθηκευμένες στον Η/Υ πληροφορίες και στοιχεία. Συνήθως, το δίκτυο αυτό παρέχει σε όλους τους διασυνδεδεμένους υπαλλήλους της επιχείρησης ευχέρεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τιμές και ισοτιμίες από τα διεθνή δίκτυα Pόϊτερς, Mπλούμπεργκ, κ.λπ. και πρόσβαση στις τράπεζες δεδομένων. Μπορεί να είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο. Για να αποτραπεί στην περίπτωση αυτή η πρόσβαση του εξωτερικού χρήστη σε εμπιστευτικές πληροφορίες της επιχείρησης χρησιμοποιούνται τα firewalls. Πρόκειται για λογισμικό ασφαλείας που ελέγχει την πρόσβαση των εξωτερικών χρηστών.Προσθήκη νέας απάντησης