Τι είναι Intraday or daily high;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Intraday or daily high;

Απαντήσεις

Ημερήσιο ενδοσυνεδριακό υψηλό. Είναι η ανώτατη τιμή που καταγράφηκε στη διάρκεια της ημερήσιας συνεδρίασης ενός χρηματιστηρίου ή άλλης οργανωμένης αγοράς ομολόγων, εμπορευμάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Στο συνάλλαγμα, είναι η ανώτερη ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων που καταγράφηκε στη διάρκεια της ημέρας.Προσθήκη νέας απάντησης