Τι είναι Intraday credit;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Intraday credit;

Απαντήσεις

Πίστωση παρεχόμενη και εξοφλούμενη στο διάστημα μιας εργάσιμης ημέρας.Προσθήκη νέας απάντησης