Τι είναι Interoperability;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Interoperability;

Απαντήσεις

Διαλειτουργικότητα. Στην πληροφορική σημαίνει την ικανότητα ενός λογισμικού (software) και υλικού (hardware) να είναι συμβατά και να επικοινωνούν με πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαφορετικών εταιριών.Προσθήκη νέας απάντησης