Τι είναι Internet banking and on-line trading;


Απαντήσεις

Η διαδικτυακή τραπεζική και η διαπραγμάτευση ανοικτής γραμμής που λειτουργούν μέσω ενός λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στην ιστοσελίδα της τράπεζας και όχι στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Η διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου (Internet banking) στοχεύει σε α) εξοικονόμηση χρόνου διότι ο πελάτης δεν χρειάζεται να επισκεφθεί το υποκατάστημα της τράπεζας εκτός της περίπτωσης ανάληψης μετρητών που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από το υποκατάστημα είτε μέσω ΑΤΜ. Oι υπόλοιπες υπηρεσίες των ATMs (γνωστοποίηση υπολοίπου, μεταφορά ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό, εξόφληση υποχρεώσεων, καταθέσεις, δάνεια κλ.) γίνονται μέσω του διαδικτύου και ειδικότερα μέσω ενός www server. Επιπρόσθετα, μπορούν να διεκπεραιωθούν και άλλες εργασίες όπως ενημέρωση για επιταγές, τιμές μετοχών και συναλλάγματος, αιτήσεις για εγγυητικές επιστολές, αλλαγή κωδικών ασφαλείας, β) μείωση του κόστους. Στις ΗΠΑ έχει υπολογισθεί ότι μία συναλλαγή μέσω του Internet κοστίζει 0,1 ευρώ, μέσω της τηλεφωνικής τραπεζικής 0,25 ευρώ και μέσω ATMs 0,52 ευρώ.Η διαπραγμάτευση ανοικτής γραμμής (on line trading) πραγματοποιείται επίσης μέσω του Internet και αφορά το κλείσιμο μιας οποιασδήποτε συναλλαγής σε οργανωμένη αγορά χρήματος και κεφαλαίου. Πιο διαδεδομένη είναι η τεχνική που αφορά την αγοραπωλησία χρηματιστηριακών προϊόντων (μετοχών, futures, options κλ.). O επενδυτής επιλέγει μία εταιρία παροχής υπηρεσιών, καταθέτει ένα αρχικό κεφάλαιο στο λογαριασμό, με τον οποίο πληρώνει την εταιρία ή πιστώνεται από αυτή, και η τελευταία του παραδίδει τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet μέσω του οποίου έχει τη διακύμανση των τιμών και την ευχέρεια κλεισίματος συναλλαγών. Στην περίπτωση αγορών, το ποσό αυτών πρέπει να καλύπτεται από το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού πλέον ενός ποσού για την κάλυψη της προμήθειας της εταιρίας. Στην Ελλάδα, ο χρήστης του Internet δεν έχει δικαίωμα κλεισίματος συναλλαγών στο ΧΑΑ. Για το λόγο αυτό τα σχετικά πακέτα προσφέρονται από χρηματιστηριακές εταιρίες ή από κοινοπραξία χρηματιστηριακής εταιρίας, εταιρίας πληροφοριακής και πιθανόν τράπεζας. O πελάτης μέσω της εταιρίας κλείνει με το Internet πράξεις αγοραπωλησίας μετοχών, αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, αντλεί ειδήσεις, αναλύσεις και πληροφορίες για τις τιμές των μετοχών και άλλων προϊόντων της κεφαλαιαγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης