Τι είναι Internet;


Από που κατάγεται το ίντερνετ; Που βασίζεται; πως λειτουργεί;

Απαντήσεις

διαδίκτυο. Έλκει την καταγωγή του από το δίκτυο ARPAnet (Advanced Research Projects Agency) που αναπτύχθηκε τo δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του '60 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και λειτούργησε το Δεκέμβριο του 1969. Από την έρευνα για στρατιωτικούς σκοπούς επεκτάθηκε στα Πανεπιστήμια της Αμερικής, στα τμήματα ανάπτυξης των εμπορικών εταιριών και τελικά στην κατοικία κάθε πολίτη. Πρόκειται για ένα αυτοφυές σύστημα, δεν ανήκει σε κανένα και δεν ελέγχεται από κανένα αν και τελευταία καταβάλλεται προσπάθεια αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. 

• Αποτελείται από πολλά διασυνδεδεμένα μεταξύ τους αυτόνομα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, γι' αυτό και ο όρος διαδίκτυο. Η διασύνδεση πραγματοποιείται μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η επικοινωνία απαιτεί προσωπικό υπολογιστή και modem. Μεταξύ αυτών μεσολαβούν οι φορείς παροχείς υπηρεσιών του διαδικτύου (Internet Service Providers, ISP) που μπορεί να είναι ή μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί φορείς ή διεθνή δίκτυα ή ακόμα και μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εξασφαλίζουν τη σύνδεση του πελάτη με το διαδίκτυο και εισπράττουν αμοιβή. Στην Ελλάδα, κυριότεροι ISP είναι: α) η Forthnet, που μετά την απόκτηση της Hellasnet, ελέγχει το 26% της εγχώριας αγοράς, β) η OΤΕnet που ελέγχει το 36% της αγοράς των οικιακών χρηστών, γ) η Hellas On Line, η Hellanet Intracom και η Compulink που είναι εταιρίες μεσαίου μεγέθους, δ) η ΙΒΜ Global Network, η Acropolis Net και άλλες δέκα περίπου εταιρίες που ελέγχουν από 0.2% μέχρι 1,2% της αγοράς.

• Όλοι οι διασυνδεδεμένοι υπολογιστές ομιλούν κοινή γλώσσα που αποτελεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Protocol Suite (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Για την τεχνική ανάπτυξη του Πρωτοκόλλου ιδρύθηκε το 1983 με την υποστήριξη κυβερνητικών ιδρυμάτων πολλών χωρών, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας το Συμβούλιο Δραστηριοτήτων του Διαδικτύου (Internet Activities Board, IAB). Διαθέτει δύο ομάδες εργασίας α) το Internet Enginering Task Force που ασχολείται με την εξέλιξη του ανωτέρω Πρωτοκόλλου και την τυποποίησή του και την ενσωμάτωση άλλων πρωτοκόλλων στο διαδίκτυο όπως των Open Systems Interconnection protocols και β) το Internet Research Task Force το οποίο συνεχίζει να οργανώνει και να ερευνά προχωρημένες μεθόδους επέκτασης του διαδικτύου.

• Oι χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα ανέρχονταν το 1999 σε 320.000, το 2000 σε 650.000, το 2001 σε 1.400.000 και το 2006 υπερέβησαν τους 2.500.000. To ετήσιο ποσοστό της αύξησης των χρηστών του διαδικτύου ανέρχεται περίπου σε 10% και αυτό οφείλεται κύρια σε άτομα νεαρής ηλικίας.

• Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2006, το ποσοστό των ελλήνων χρηστών που διεκπεραίωνε ηλεκτρονικά τις υποθέσεις του στο διαδίκτυο ανερχόταν σε: α) 54% για φορολογικά θέματα στις ηλικίες 31-44 ετών β) 60% για την εύρεση εργασίας μέσω ΟΑΕΔ στις ηλικίες 25-34 ετών γ) 48% για αιτήσεις και παραλαβές πιστοποιητικών στις ηλικίες 40-49 ετών δ) 42% για την απόκτηση πληροφόρησης σε δημόσιες βιβλιοθήκες στις ηλικίες 20-29 ετών ε) 35,30% είναι όσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν μελλοντικά τις ανωτέρω υπηρεσίες ζ) από το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο 19% ανεξαρτήτως ηλικίας χρησιμοποιούσε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των προσωπικών του υποθέσεων.

• Σύμφωνα με στοιχεία δύο ερευνών που πραγματοποίησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2006 οι εταιρίες AGB Nilsen Media Research και Phaistos Networks υπό την αιγίδα του Παρατητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας: 1) καταγράφηκαν 2.971.285 επισκέπτες στους δημοφιλέστερους δικτυακούς τόπους στην Ελλάδα από τους οποίους οι 2.559.168 προήλθαν από το εσωτερικό της χώρας 2) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών που είναι χρήστες του διαδικτύου ανέρχεται μόλις στο 8% 3) το ποσοστό των γυναικών ανερχόταν στο 24% 4) υπολογίζεται ότι τραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου στη χώρα μας πραγματοποιεί το 41,4% των χρηστών κύρια για ενημέρωση λογαριασμών, μεταφορές κεφαλαίων, πληρωμή λογαριασμών και για συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών 5) Ποσοστό 69,5% των χρηστών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να συνάψουν συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου αγοράζοντας κύρια υπολογιστές, βιβλία και τουριστικά είδη 6) Το 89,3% των χρηστών έχει χρησιμοποιήσει έστω μια φορά τις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως το σύστημα TaxisNet, τις υπηρεσίες του ΑΣΕΠ ή των ΚΕΠ ή την αναζήτηση φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

• Το 2007, η σύνδεση με το διαδίκτυο στην Ελλάδα έφθασε στο 81% των επιχειρήσεων ενώ το 38% αυτών διέθεταν ιστοσελίδα. Οι επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου ανέρχονταν στο 10% του συνόλου. Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το ποσοστό των ελληνικών εταιριών με περισσότερους από 10 υπαλλήλους που διέθεταν σύνδεση με το διαδίκτυο (94%). Σύμφωνα με την Έρευνα του 2008 Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που ανακοίνωσε η ΕΣΥΕ, το 84,9% των Ελληνοπαίδων ηλικίας από 12 έως 15 ετών είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο το πρώτο τρίμηνο του 2008 ενώ το 88,1% είχε χρησιμοποιήσει έστω και μια φορά το διαδίκτυο. Το 29,3% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την ανταλλαγή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (MSN Web Messenger) και το 20,1% για ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαλόγων online (chat) και διαδικτυακών ιστοσελίδων ενώ το 5,1% έχει δημιουργήσει δικά του blog και το 5,2% γνωρίζει τη χρήση βιντεοκλήσεων μέσω του διαδικτύου. Το 58,8% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί καμία προηγμένη υπηρεσία επικοινωνίας, το 48,7% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για κατέβασμα (downloading) μουσικής, το 31,9% για παιγνίδια με συμπαίκτες άλλους χρήστες, το 27,8% για κατέβασμα παιγνιδιών και το 22,4% για κατέβασμα ή παρακολούθηση ταινιών. Το 28,3% έχει πρόσβαση από δημόσιους χώρους όπως το Internet Café, το 53,9% από το σπίτι και το 51,8% και από το χώρο εκπαίδευσης.

• Σύμφωνα με έρευνα του ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας που ανακοινώθηκε το Μάρτιο του 2009 και αφορά το 2008, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου για την εκμετάλλευση συγκεκριμένων υπηρεσιών ως εξής: ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου 44%, τηλεφωνία 18%, δημοσίευση περιεχομένων σε ιστοσελίδες του Internet 17%, παιγνίδια 25%, ενώ το 9% έχει τη δική του ιστοσελίδα ή blog. Γενικά, το 39,4% των ελληνικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με το ποσοστό διείσδυσης να ανέρχεται στο 38,8% έναντι 30,2% το 2007. Μεγάλο ποσοστό της αύξησης αυτής οφείλεται στους νέους ηλικίας 15 έως 34 ετών που το ποσοστό τους πλησιάζει το μέσο όρο της Ε.Ε.

• Περισσότερο διαδεδομένο είναι το διαδίκτυο στις ΗΠΑ όπου κάθε ημέρα αποκτά 50.000 νέους συνδρομητές. Το 72% των ιστοσελίδων έχουν τη φυσική τους έδρα στις ΗΠΑ ενώ το 92% του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του διαδικτύου πραγματοποιείται στις ΗΠΑ. Γενικά, οι ΗΠΑ κατέχουν σήμερα το 80% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών στο Internet.

• O αριθμός των δικτυωμένων σε παγκόσμιο επίπεδο ανερχόταν το 1996 σε 147.000.000, το 1999 σε 320.000.000 ενώ στις αρχές του 2007 ξεπέρασε το 1.200.000.000. Ενδιαφέρουσα ήταν η μελέτη για το Internet του Πανεπιστημίου του Τέξας που παρουσιάσθηκε στις 7.6.2000. Εκτιμούσε ότι το 1999 δημιούργησε 650.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και είχε συνολικό κύκλο εργασιών 524 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή μία αύξηση 62% σε σχέση με το 1998 που ήταν 15 φορές μεγαλύτερη από την αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ. O κύκλος εργασιών του τομέα (υποδομές Internet, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ.) υπερέβη τα 850 δισεκατομμύρια δολάρια το έτος 2000.

• Το Διαδίκτυο διπλασιάστηκε σε μέγεθος από τον Μάιο του 2004 και τον Οκτώβριο του 2006 έφτασε τα 100.000.000 δικτυακούς τόπους όπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία Netcraft που παρακολουθεί τον Παγκόσμιο Ιστό από το 1995. Οι ενεργοί δικτυακοίτόποι, που ενημερώνονται πιο συχνά, ανέρχονται σε 48.000.000. Όταν η Netcraft, με έδρα το Μπαθ της Βρετανίας, άρχισε να πραγματοποιεί διαδικτυακές μετρήσεις τον Αύγουστο του 2005, υπήρχαν μόλις 18.000 δικτυακοί τόποι. Χρειάστηκαν σχεδόν εννέα χρόνια, έως τον Μάιο του 2004, για να φτάσει ο αριθμός αυτός τα 50.000.000 Ο ρυθμός ανάπτυξης έχει αυξηθεί σημαντικά τελευταία. Από τις αρχές του 2006, το Διαδίκτυο απέκτησε 27.400.000 νέους δικτυακούς τόπους, σε σχέση με τα 17 εκατομμύρια για όλο το έτος 2005. Ειδικότερα, για τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου (Η/Ε) σε παγκόσμιο επίπεδο η Gartner Group εκτιμούσε ότι το 2000 έφθασε τα 403 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ το έτος 2004 εκτινάχτηκε στα 7,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σημαντική για το Η/Ε είναι η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Επίσης, μία νέα μορφή μεσολάβησης στις πληρωμές μέσω διαδικτύου αποτελούν οι παροχείς υπηρεσιών πληρωμής μέσω διαδικτύου (Internet Payment Service Providers, IPSP). Πρόκειται για εταιρίες που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση της πληρωμής συνεργαζόμενες με μία ή περισσότερες τράπεζες. Ο ιδιοκτήτης του web site είναι ο πελάτης του IPSP και όχι οι τράπεζες.

• Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 σχετικά με τη πρόοδο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (πρωτοβουλία i2010), το 62% των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί καθόλου το διαδίκτυο ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 το διαδίκτυο προσέθεσε 40.000.000 νέους τακτικούς χρήστες για να φθάσουν συνολικά τα 250.000.000. Το 96% και πλέον των σχολείων είναι συνδεδεμένα με το διαδίκτυο εκ των οποίων το 75% χρησιμοποιεί ευρυζωνική σύνδεση. Στον τομέα της υγείας, οι ιατροί στέλνουν ή λαμβάνουν ιατρικά δεδομένα μέσω διαδικτύου σε ποσοστό 57% έναντι 17% το 2002 ενώ το 77% των επιχειρήσεων στην Ε.Ε διέθετε ευρυζωνική σύνδεση.

• Εκτός από το ανωτέρω διαδίκτυο άρχισαν να αναπτύσσονται νέες πρωτοβουλίες που φιλοδοξούν να παράσχουν μεγαλύτερο εύρος χωρητικότητας και ταχύτερη ανταπόκριση. Στις ΗΠΑ: α) το Internet 2 προωθείται από 170 αμερικανικά Πανεπιστήμια και 50 επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων η Microsoft και η ΙΒΜ. Στοχεύει στη δημιουργία του υπερδικτύου Abilene που θα εξασφαλίζει ταχύτητα επικοινωνίας 1000 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Internet 1, β) το Backbone Network Service (vBNT) είναι προϊόν της συντονισμένης προσπάθειας οργανισμών που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τη NASA και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης γ) το Eθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ χρηματοδοτεί ένα πειραματικό ερευνητικό δίκτυο με την ονομασία GENI (Global Environment for Network Innovations). Στην Ευρώπη καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ανάπτυξη του Grid. Το σχέδιο προώθησε το CERN (Centre européen de recherche nucleaire) με έδρα τη Γενεύη. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 300 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και είκοσι εκτός Ευρώπης. Αναπτύσσει ταχύτητα επικοινωνίας 1O.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Internet1. Παράλληλα με την αύξηση του εύρους χωρητικότητας και της ταχύτητας επιδιώκεται και η προστασία του διαδικτύου από τους παράνομους εισβολείς. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2008 (βλέπε και αυτοτελή όρο «Grid»).Προσθήκη νέας απάντησης