Τι είναι Intermarket Trading System (ITS);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Intermarket Trading System (ITS);

Απαντήσεις

Σύστημα διαπραγμάτευσης σε περισσότερες από μία αγορές. Ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που συνδέει αρκετά μεγάλα χρηματιστήρια των ΗΠΑ με σκοπό να δώσει στους επενδυτές την ευκαιρία να επιλέγουν την καλύτερη αγορά για μια δεδομένη συναλλαγή.Προσθήκη νέας απάντησης