Τι είναι Interface;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Interface;

Απαντήσεις

Διασύνδεση ή διεπιφάνεια. Ηλεκτρονικός κυκλωματικός σχηματισμός που επιτρέπει σε δύο μηχανήματα πληροφορικής, πληροφοριών ή μέσων και συστημάτων πληρωμών να επικοινωνούν μεταξύ τους όπως π.χ. η σύνδεση του εσωτερικού μηχανογραφικού συστήματος μιας τράπεζας με το σύστημα της Παγκόσμιας Διατραπεζικής Χρηματοοικονομικής Τηλεπικοινωνίας (SWIFT Interface), με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο σύστημα Άμεσης Διαβίβασης Ακαθάριστου Διακανονισμού σε Πραγματικό Χρόνο (TARGET2 Interface), με τα συστήματα παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών Ρόϊτερς, Μπλούμπεργκ, κλπ (Price Import Interface), η αυτόματη εισαγωγή συναλλαγών για χαρτοφυλάκια benchmark από εξωτερικά συστήματα (Transaction Import Interface) και η αυτόματη διαδικασία σύνθεσης χρηματοοικονομικού δείκτη για χρήση σε χαρτοφυλάκια benchmark (Index Composition Interface). Άλλως, είναι το μέσο διασύνδεσης δύο υπολογιστών ή γενικά ηλεκτρονικών συστημάτων με παρόμοια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά.Προσθήκη νέας απάντησης