Τι είναι Inherent Risk;


Τι σημαίνει Inherent Risk;

Απαντήσεις

Έμφυτος κίνδυνος. Είναι ο υφιστάμενος κίνδυνος πριν από τη διαδικασία εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων.Προσθήκη νέας απάντησης