Τι είναι Information Technology (IT);


Τι σημαίνει Information Technology (IT);

Απαντήσεις

Τεχνολογία πληροφορικής. Το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των πληροφοριών. Άλλως, είναι οποιαδήποτε μορφή τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μέσα τηλεπικοινωνίας για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση πληροφοριών.Προσθήκη νέας απάντησης