Τι είναι Information System (IS);


Τι σημαίνει Information System (IS);

Απαντήσεις

Πληροφοριακό σύστημα. Ένα σύστημα που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχει σαν σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων για συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν ανάγκη ανεξάρτητοι χρήστες σε ένα ή περισσότερους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Υπό ευρύτερη έννοια είναι κάθε σύστημα πληροφορικής που δέχεται, επεξεργάζεται και διανέμει πληροφορίες με αυτοματοποιημένο τρόπο πάνω σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης και για όλες τις υπηρεσιακές ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης δεδομένων. Τα πληροφοριακά συστήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογές επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων, διαχείρισης διαθεσίμων, αποθήκευσης και διάθεσης γνώσεων ιατρικών και άλλων επιστημών, αυτοματισμού γραφείων και διοίκησης επιχειρήσεων.Προσθήκη νέας απάντησης