Τι είναι Inflation risk;


Τι σημαίνει Inflation risk;

Απαντήσεις

Σημαίνει κίνδυνος πληθωρισμού. Ο κίνδυνος υποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του εισοδήματος ή της αγοραστικής δύναμης ενός νομίσματος από την άνοδο του πληθωρισμού. Σε χώρες με υψηλό και αυξανόμενο πληθωρισμό οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινδύνου.Προσθήκη νέας απάντησης