Τι είναι Indexed bond;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Indexed bond;

Απαντήσεις

Δεικτοποιημένο ομόλογο. Ένα ομόλογο του οποίου οι πληρωμές είναι συνδεδεμένες με ένα δείκτη όπως το LIBOR ή ο δείκτης τιμών καταναλωτή.Προσθήκη νέας απάντησης