Τι είναι Imperfect market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Imperfect market;

Απαντήσεις

Ατελής αγορά. Μία αγορά που το κοινό δεν έχει πλήρη πρόσβαση στη χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και στην οποία οι αγοραστές νομισμάτων, ομολόγων και άλλων τίτλων ή εμπορευμάτων δεν μπορούν εύκολα και άμεσα να βρουν πωλητές και το αντίστροφο.Προσθήκη νέας απάντησης