Τι είναι IFC;


Τι είναι International Finance Corporation (IFC);

Απαντήσεις

Oργανισμός Διεθνούς Χρηματοδότησης. Ένα μέλος της ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας που περιλαμβάνει την IBRD, την IDA (International Development Association) και τη MIGA (Multilateral Guarantee Agency). O IFC ιδρύθηκε το 1956, σαν επενδυτικός βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας, και σήμερα έχει 174 κράτη μέλη. Διοικείται από το Συμβούλιο των Διοικητών στο οποίο κάθε κράτος μέλος διορίζει εκπροσώπους του και το Συμβούλιο των Διευθυντών που αποτελείται από τους Εκτελεστικούς Διευθυντές της Παγκόσμιας Τράπεζας (IBRD). Το μετοχικό του κεφάλαιο ανέρχεται σε 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και κατανέμεται στα κράτη μέλη. Το επενδυτικό του κεφάλαιο προέρχεται κατά 80% από δανεισμό στις διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές μέσω δημόσιων δημοπρασιών ή ιδιωτικών τοποθετήσεων και 20% από δανεισμό της IBRD. Τα ομόλογα του Oργανισμού έχουν αξιολογηθεί με ΑΑΑ από τη Moody's και τη Standard and Poor's. Παρέχει:

• Επιχειρηματικές συμβουλές στις αναπτυσσόμενες χώρες περιλαμβανομένων χρηματοοικονομικών αναδιαρθρώσεων, επιχειρηματικών σχεδίων, εντοπισμού και διείσδυσης σε νέες αγορές, νέων τεχνολογιών και πηγών χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Παρέχει συμβουλές, επίσης, στις κυβερνήσεις των χωρών αυτών για την ανάπτυξη των εγχώριων αγορών κεφαλαίου, για διαρθρωτικές αλλαγές, και ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων

• συνδρομή στις διασυνοριακές αγορές, ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων με τοπικές επιχειρήσεις, εξασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαρκούς ανάπτυξης, βοήθεια στον ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση των υποδομών από λιμάνια μέχρι δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία, ανάπτυξη των τοπικών χρηματοπιστωτικών αγορών και στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

• Χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις αναπτυσσομένων χωρών από 1 μέχρι 100 εκατομμύρια δολάρια και μέχρι του 25% του συνολικού δανείου ή μέχρι 35% με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης. Από το 1956 μέχρι τον Ιούνιο του 1999 διέθεσε 26,7 δισεκατομμύρια δολάρια για ίδια δάνεια και 17,9 δισεκατομμύρια δολάρια συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά δάνεια και σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για 2.264 επιχειρήσεις σε 132 αναπτυσσόμενες χώρες.

• διαίτερα αποβλέπει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης ενθαρρύνοντας με τη συμμετοχή της τις επενδύσεις υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου και τις παραγωγικές επενδύσεις ενώ παράλληλα θέτει αυστηρά περιβαλλοντολογικά πρότυπα.

• Το 2007, το IFC επένδυσε περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό της ενώ κινητοποίησε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια από άλλες πηγές. Στην περιοχή της Σαχάρας οι επενδύσεις της έφθασαν τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική προσήγγισαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Περίπου το ένα τρίτο των επενδύσεων και περισσότερο από το ήμισυ των συμβουλευτικών υπηρεσιών κατευθύνθηκαν στις διασυνοριακές περιοχές και στα κράτη της ΙDA.Προσθήκη νέας απάντησης