Τι είναι IBRD;


Τι είναι International Bank for Reconstruction and Development (IBRD);

Απαντήσεις

Διεθνής Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη. Βλέπε όρο «World Bank».Προσθήκη νέας απάντησης