Τι είναι η υπέρταση λευκής μπλούζας;


Τι ακριβώς σημαίνει ο όρος Υπέρταση Λευκής Μπλούζας;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

► Σε μερικά άτομα παρατηρείται το φαινόμενο να έχουν σταθερά αυξημένη πίεση στο ιατρείο (>140/90), ενώ στο σπίτι μετρήσεις από τον ίδιο τον άρρωστο δείχνουν χαμηλή πίεση (<130/80). Το φαινόμενο αυτό, που είναι γνωστό ως «υπέρταση λευκής μπλούζας» ή πιο σωστά «μεμονωμένη υπέρταση ιατρείου», δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο η συνηθισμένη υπέρταση.

► Σε τέτοιες περιπτώσεις η 24ωρη καταγραφή της πίεσης είναι χρήσιμη για την επιβεβαίωση της διάγνωσης (βλέπε «Τι είναι η 24ωρη καταγραφή της πίεσης;»). γιατρός ίσως αποφασίσει να μη χορηγήσει αντιϋπερτασικά φάρμακα, αλλά να εφαρμόσει μόνο μη φαρμακευτικά μέσα για την πρόληψη της υπέρτασης και παρακολούθηση 1-2 φορές το χρόνο (βλέπε «Πώς μπορεί να μειωθεί η πίεση χωρίς φάρμακα;»).Προσθήκη νέας απάντησης