Τι είναι η Ψυχή;


Με δυο λόγια πως μπορούμε θεολογικά να εξηγήσουμε τι είναι η Ψυχή;

Απαντήσεις

Το ένα από τα δύο συστατικά στοιχεία του ανθρώπου (το άλλο είναι το θνητό σώμα), που χαρακτηρίζει κυρίως τον άνθρωπο και που δόθηκε αποκλειστικά σ’αυτόν από τον Θεό και Δημιουργό του κατά τη στιγμή της συλλήψεώς του. Η ψυχή μετά το θάνατο του σώματος δεν πεθαίνει, συνεχίζει να ζει στην άλλη ζωή μέχρι την κοινή Ανάσταση των νεκρών, οπότε θά ενωθεί με το αναστημένο σώμα...Προσθήκη νέας απάντησης