Τι είναι η Πρέκνα;


Τι σημαίνει και από που προέρχεται η λέξη Πρέκνα;

Απαντήσεις

Πρέκνες είναι οι φακίδες, τα στίγματα στο πρόσωπο, οι κηλίδες της ηλικίας. Πρέκνες έχει και η ρόγα του σταφυλιού· υπάρχει και ποικιλία, πρεκνιάρικο. Προέρχεται από το αρχαίο περκνός, στικτός. Από εκεί είναι και η πέρκα, το ψάρι. Η δυσπρόφερτη λέξη περκνός έγινε τον Μεσαίωνα πρεκνός και από εκεί η πρέκνα.

Η λέξη είναι ζωντανή στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, πιθανόν και αλλού. Σε ένα διήγημα του για τον αφανισμό των Εβραίων, ο Γιώργος Ιωάννου γράφει: «Ένα κοκκινομάλλικο κορίτσι με πρέκνες στο πρόσωπο δεκατέσσερα με δεκαπέντε χρονώ». Στα απομνημονεύματα της, η αγωνίστρια της εθνικής αντίστασης Μαρία Μπέικου θυμάται ως έφηβη στην Ιστιαία ότι ένιωθε μειονεκτικά για τις φακίδες της και οι άλλοι την έλεγαν «πρεκνιάρα», λέξη που χρησιμοποιείται και σήμερα.

Κανένα λεξικό δεν έχει λήμμα «πρέκνα», αν και πολλά έχουν τη σπανιότατη και σχεδόν απρόφερτη πέρκνα ή περκνάδα. Πρόκειται για λεξικογραφικό πείσμα πρώτου μεγέθους. Ο Δημητράκος και ο Πάπυρος, λεξικά της «όλης ελληνικής», δεν έχουν την «πρέκνα», παρά μόνο ένα «πρεκνόν», γλώσσα του Ησυχίου, με την ερμηνεία «ποικιλόχρουν έλαφον». Δηλαδή δεν έχουν μια λέξη ζωντανή, αλλά μια αμφίβολη άπαξ λεγόμενη λέξη, επειδή έτυχε να την καταγράψει ο Ησύχιος. Δεν είναι να γελάει και το ποικιλόχρουν ερίφιον;Προσθήκη νέας απάντησης