Τι είναι η Νόσος Αλτσχάϊμερ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η νόσος Αλτσχάϊμερ είναι μια μορφή άνοιας. Άνοια είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σημαντική μείωση των διανοητικών λειτουργιών του ασθενή όπως για παράδειγμα μείωση της μνήμης, της κρίσης και διαταραχή του λόγου Όλοι οι ασθενείς δεν εκδηλώνουν τα ίδια συμπτώματα την ίδια βαρύτητα. Επίσης ποικίλει ο βαθμός με τον οποίο τα συμπτώματα επιδεινώνονται ή αυξάνουν σε αριθμό καθώς η ασθένεια εξελίσσεται.

Τα περισσότερα από τα συμπτώματα που μπορούν να εμφανισθούν περιγράφονται παρακάτω:

·  Μείωση μνήμης, ικανότητας εκμάθησης και προσοχής.
·  Μείωση ικανότητας κρίσης και λήψης αποφάσεων.
·  Μείωση της ικανότητας να χρησιμοποιεί την κατάλληλη λέξη ή φράση.
·  Μείωση της ικανότητας εκτέλεσης μαθηματικών πράξεων.
·  Αποπροσανατολισμός: χάνεται, δεν μπορεί να βρεί τον δρόμο για το σπίτι.
·  Μείωση συντονισμού των κινήσεων: αδυναμία να εκτελέσει επιδέξιες κινήσεις.
·  Αλλαγές στην προσωπικότητα: το εξωστρεφές άτομο μπορεί να γίνει εσωστρεφές, το στοργικό άτομο μπορεί να γίνει αδιάφορα, ή καχύποπτο και ευερέθιστο.
·  Αλλαγές στο συναίσθημα, που περιλαμβάνουν ανησυχία, μελαγχολία και υπερκινησία.
·  Ακράτεια ούρων.
·  Ακράτεια κοπράνων.Προσθήκη νέας απάντησης